ผลประโยชน์ของสมาชิก

Member Directory

สมาคมเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย เพื่อหาหน่วยงานพันธมิตรร่วมผลักดันให้สมาชิกสามารถผลิตชิ้นส่วน และเกิดการซื้อขายในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 5 คลัสเตอร์ 

Conference

สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม / สัมมนา / เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในหัวข้อที่เป็นองค์ความรู้ เฉพาะของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 5 คลัสเตอร์ หรือ การปรับปรุงกระบวนการผลิต สร้างโอกาสทางการตลาดฯ 
 

Networking

กระชับความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมสันทนาการ เช่น การแข่งกีฬา กิจกรรม Networking / Business Matching/ Factory Visit ระหว่างสมาชิกและหน่วยงานเครือข่ายเพื่อกระชับความสัมพันธ์

ข่าวสารสมาคม

สมัครคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยซับคอน ประจำวาระปี 2567-2569
สมัครคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยซับคอน ประจำวาระปี 2567-2569
23 February 2024

สมัครคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยซับคอน ประจำวาระปี 2567-2569

อ่านต่อ
ผู้บริหาร และสมาชิกสมาคม THAI SUBCON เข้าสวัสดีปีใหม่นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้บริหาร และสมาชิกสมาคม THAI SUBCON เข้าสวัสดีปีใหม่นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
21 February 2024

ผู้บริหาร และสมาชิกสมาคม THAI SUBCON เข้าสวัสดีปีใหม่นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

อ่านต่อ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสถานประกอบการกิจการเพื่อหาความต้องการทักษะแรงงาน ภายใต้ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมเอสเคิร์ฟ (Training Technology Roadmap)
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสถานประกอบการกิจการเพื่อหาความต้องการทักษะแรงงาน ภายใต้ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมเอสเคิร์ฟ (Training Technology Roadmap)
14 February 2024

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสถานประกอบการกิจการเพื่อหาความต้องการทักษะแรงงาน ภายใต้ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมเอสเคิร์ฟ (Training Technology Roadmap)

อ่านต่อ
บริษัท GML Exhibition Co.,Ltd. ผู้จัดงานแสดงสินค้า Defense & Security ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่สมาคมไทยซับคอน พร้อมได้นำเสนองานแสดงสินค้าใหม่
บริษัท GML Exhibition Co.,Ltd. ผู้จัดงานแสดงสินค้า Defense & Security ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่สมาคมไทยซับคอน พร้อมได้นำเสนองานแสดงสินค้าใหม่
09 February 2024

บริษัท GML Exhibition Co.,Ltd. ผู้จัดงานแสดงสินค้า Defense & Security ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่สมาคมไทยซับคอน พร้อมได้นำเสนองานแสดงสินค้าใหม่

อ่านต่อ

ประกาศจากสมาคม

ดูทั้งหมด
ประกาศจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย > รายชื่อคณะกรรมการแต่งตั้ง ชุดที่ 1 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2565-2567
ประกาศจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย > รายชื่อคณะกรรมการแต่งตั้ง ชุดที่ 1 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2565-2567
18 July 2022 00.00

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการแต่งตั้ง ชุดที่ 1 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2565-2567

อ่านต่อ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำวาระปี 2565-2567
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำวาระปี 2565-2567
01 June 2022 00.00

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำวาระปี 2565-2567

อ่านต่อ

กิจกรรม

ดูทั้งหมด
AIR RAIL LOGICTIC EXPO & E - SARN INDUSTRILAL FAIR 2021

AIR RAIL LOGICTIC EXPO & E - SARN INDUSTRILAL FAIR 2021

11 November 2022 - 17 November 2022
อ่านต่อ

คู่เจรจาทางธุรกิจ

การร่วมมือร่วมแรงกันของคู่เจรจาทางธุรกิจร่วมกันในด้านต่างๆ เพื่อสอดรับกับกลุ่มของธุรกิจนั้นๆ

คู่เจรจาทางธุรกิจ

ข่าวสารกิจกรรมสมาคม

สมัครคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยซับคอน ประจำวาระปี 2567-2569
สมัครคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยซับคอน ประจำวาระปี 2567-2569
23 February 2024 10.11

สมัครคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยซับคอน ประจำวาระปี 2567-2569

อ่านต่อ
ผู้บริหาร และสมาชิกสมาคม THAI SUBCON เข้าสวัสดีปีใหม่นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้บริหาร และสมาชิกสมาคม THAI SUBCON เข้าสวัสดีปีใหม่นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
21 February 2024 10.58

ผู้บริหาร และสมาชิกสมาคม THAI SUBCON เข้าสวัสดีปีใหม่นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

อ่านต่อ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสถานประกอบการกิจการเพื่อหาความต้องการทักษะแรงงาน ภายใต้ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมเอสเคิร์ฟ (Training Technology Roadmap)
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสถานประกอบการกิจการเพื่อหาความต้องการทักษะแรงงาน ภายใต้ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมเอสเคิร์ฟ (Training Technology Roadmap)
14 February 2024 07.51

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสถานประกอบการกิจการเพื่อหาความต้องการทักษะแรงงาน ภายใต้ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมเอสเคิร์ฟ (Training Technology Roadmap)

อ่านต่อ
บริษัท GML Exhibition Co.,Ltd. ผู้จัดงานแสดงสินค้า Defense & Security ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่สมาคมไทยซับคอน พร้อมได้นำเสนองานแสดงสินค้าใหม่
บริษัท GML Exhibition Co.,Ltd. ผู้จัดงานแสดงสินค้า Defense & Security ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่สมาคมไทยซับคอน พร้อมได้นำเสนองานแสดงสินค้าใหม่
09 February 2024 15.49

บริษัท GML Exhibition Co.,Ltd. ผู้จัดงานแสดงสินค้า Defense & Security ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่สมาคมไทยซับคอน พร้อมได้นำเสนองานแสดงสินค้าใหม่

อ่านต่อ

หน่วยงานพันธมิตร