ผลประโยชน์ของสมาชิก

Member Directory

สมาคมเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย เพื่อหาหน่วยงานพันธมิตรร่วมผลักดันให้สมาชิกสามารถผลิตชิ้นส่วน และเกิดการซื้อขายในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 5 คลัสเตอร์ 

Conference

สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม / สัมมนา / เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในหัวข้อที่เป็นองค์ความรู้ เฉพาะของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 5 คลัสเตอร์ หรือ การปรับปรุงกระบวนการผลิต สร้างโอกาสทางการตลาดฯ 
 

Networking

กระชับความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมสันทนาการ เช่น การแข่งกีฬา กิจกรรม Networking / Business Matching/ Factory Visit ระหว่างสมาชิกและหน่วยงานเครือข่ายเพื่อกระชับความสัมพันธ์

ข่าวสารสมาคม

อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการเข้าร่วมประชุม ระดมสมองกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางส่งเสริมและยกระดับ ห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน โดยสถาบันยานยนต์
อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการเข้าร่วมประชุม ระดมสมองกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางส่งเสริมและยกระดับ ห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน โดยสถาบันยานยนต์
18 July 2024

อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการเข้าร่วมประชุม ระดมสมองกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางส่งเสริมและยกระดับ ห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน โดยสถาบันยานยนต์

อ่านต่อ
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยจัดการประชุมระดมสมอง ณ Banquet Hall @Nathong
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยจัดการประชุมระดมสมอง ณ Banquet Hall @Nathong
14 July 2024

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยจัดการประชุมระดมสมอง ณ Banquet Hall @Nathong

อ่านต่อ
นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พร้อมด้วยสมาชิกคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบิน เข้าร่วมงานหารือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่าง ไทย - ฝรั่งเศส
นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พร้อมด้วยสมาชิกคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบิน เข้าร่วมงานหารือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่าง ไทย - ฝรั่งเศส
08 July 2024

นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พร้อมด้วยสมาชิกคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบิน เข้าร่วมงานหารือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่าง ไทย - ฝรั่งเศส

อ่านต่อ
ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบิน พร้อมด้วยรองประธานคลัสเตอร์ฯ เป็นผู้แทนสมาคมไทยซับคอน เข้าร่วมงานแถลงข่าว  “DronTech Asia 2024”
ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบิน พร้อมด้วยรองประธานคลัสเตอร์ฯ เป็นผู้แทนสมาคมไทยซับคอน เข้าร่วมงานแถลงข่าว “DronTech Asia 2024”
04 July 2024

ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบิน พร้อมด้วยรองประธานคลัสเตอร์ฯ เป็นผู้แทนสมาคมไทยซับคอน เข้าร่วมงานแถลงข่าว “DronTech Asia 2024”

อ่านต่อ

ประกาศจากสมาคม

ดูทั้งหมด
ประกาศ! รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2567 - 2569
ประกาศ! รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2567 - 2569
20 May 2024 10.47

ประกาศ! รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2567 - 2569

อ่านต่อ
ประกาศ(!) รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2567 - 2569
ประกาศ(!) รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2567 - 2569
20 May 2024 10.46

ประกาศ(!) รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2567 - 2569

อ่านต่อ
ประกาศจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย > รายชื่อคณะกรรมการแต่งตั้ง ชุดที่ 1 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2565-2567
ประกาศจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย > รายชื่อคณะกรรมการแต่งตั้ง ชุดที่ 1 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2565-2567
18 July 2022 00.00

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการแต่งตั้ง ชุดที่ 1 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2565-2567

อ่านต่อ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำวาระปี 2565-2567
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำวาระปี 2565-2567
01 June 2022 00.00

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำวาระปี 2565-2567

อ่านต่อ

กิจกรรม

ดูทั้งหมด
ขอเชิญสมาชิกสมาคม Thai Subcon ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมประชุมระดมสมอง

ขอเชิญสมาชิกสมาคม Thai Subcon ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมประชุมระดมสมอง

14 July 2024 - 14 July 2024
อ่านต่อ
AIR RAIL LOGICTIC EXPO & E - SARN INDUSTRILAL FAIR 2021

AIR RAIL LOGICTIC EXPO & E - SARN INDUSTRILAL FAIR 2021

11 November 2022 - 17 November 2022
อ่านต่อ

คู่เจรจาทางธุรกิจ

การร่วมมือร่วมแรงกันของคู่เจรจาทางธุรกิจร่วมกันในด้านต่างๆ เพื่อสอดรับกับกลุ่มของธุรกิจนั้นๆ

คู่เจรจาทางธุรกิจ

ข่าวสารกิจกรรมสมาคม

ดูทั้งหมด
อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการเข้าร่วมประชุม ระดมสมองกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางส่งเสริมและยกระดับ ห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน โดยสถาบันยานยนต์
อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการเข้าร่วมประชุม ระดมสมองกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางส่งเสริมและยกระดับ ห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน โดยสถาบันยานยนต์
18 July 2024 02.53

อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการเข้าร่วมประชุม ระดมสมองกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางส่งเสริมและยกระดับ ห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน โดยสถาบันยานยนต์

อ่านต่อ
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยจัดการประชุมระดมสมอง ณ Banquet Hall @Nathong
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยจัดการประชุมระดมสมอง ณ Banquet Hall @Nathong
14 July 2024 07.32

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยจัดการประชุมระดมสมอง ณ Banquet Hall @Nathong

อ่านต่อ
นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พร้อมด้วยสมาชิกคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบิน เข้าร่วมงานหารือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่าง ไทย - ฝรั่งเศส
นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พร้อมด้วยสมาชิกคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบิน เข้าร่วมงานหารือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่าง ไทย - ฝรั่งเศส
08 July 2024 08.14

นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พร้อมด้วยสมาชิกคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบิน เข้าร่วมงานหารือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่าง ไทย - ฝรั่งเศส

อ่านต่อ
ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบิน พร้อมด้วยรองประธานคลัสเตอร์ฯ เป็นผู้แทนสมาคมไทยซับคอน เข้าร่วมงานแถลงข่าว  “DronTech Asia 2024”
ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบิน พร้อมด้วยรองประธานคลัสเตอร์ฯ เป็นผู้แทนสมาคมไทยซับคอน เข้าร่วมงานแถลงข่าว “DronTech Asia 2024”
04 July 2024 07.19

ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบิน พร้อมด้วยรองประธานคลัสเตอร์ฯ เป็นผู้แทนสมาคมไทยซับคอน เข้าร่วมงานแถลงข่าว “DronTech Asia 2024”

อ่านต่อ

หน่วยงานพันธมิตร

Supported By