ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท คาเลน ลูบริแค็นท์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท พลาสโตเมอร์ เทคโนโลยี จำกัด


บริษัท เอ็น วาย เอส ไดแคสติ้ง จำกัด


บริษัท เจ.เอ.ซี.อินดัสตรี่ จำกัด


บริษัท ปัญญาวิจิตร โฮลดิ้ง จำกัด

  • ท่อสแตนเลสสตีล
  • 110 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
  • vpr12@vprangsee.com
  • 02-7080133

บริษัท มาซัค (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด

  • นิคมอุตสาหกรรม
  • 22 ซ.สันติภาพ ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • newsiam@newsiamgroup.com
  • 0 2234 3816