บริษัท พลาสโตเมอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115547007471
  • บริษัท พลาสโตเมอร์ เทคโนโลยี จำกัด / PLASTOMER TECHNOLOGY CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูป, แม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
  • ที่อยู่ : 20/20 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.plastomer.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล