ร่วมแสดงความยินดี ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการทหาร ได้จัดพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา  ครบรอบปีที่ 33 ประจำปี 2566

ร่วมแสดงความยินดี ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการทหาร ได้จัดพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา  ครบรอบปีที่ 33 ประจำปี 2566

27 December 2023
อ่านต่อ
วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้ร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือในประเด็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้ร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือในประเด็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

20 December 2023
อ่านต่อ
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 น.ท.ดิศฐ์ภณ มาภัธ  และ ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่สมาคมฯ ที่สำนักงานสมาคมฯ

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 น.ท.ดิศฐ์ภณ มาภัธ  และ ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่สมาคมฯ ที่สำนักงานสมาคมฯ

19 December 2023
อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วม Business Trip ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมในประเทศอินเดียกับงานแสดงสินค้า International Engineering Sourcing Show (IESS) ครั้งที่ 11

ขอเชิญเข้าร่วม Business Trip ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมในประเทศอินเดียกับงานแสดงสินค้า International Engineering Sourcing Show (IESS) ครั้งที่ 11

14 December 2023
อ่านต่อ
งานเสวนา ในหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจประเทศไทย 2567”

งานเสวนา ในหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจประเทศไทย 2567”

13 December 2023
อ่านต่อ
ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมอบรม พร้อมกิจกรรม Workshop การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมอบรม พร้อมกิจกรรม Workshop การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

07 December 2023
อ่านต่อ
สมาคม THAI SUBCON ได้เข้าพบ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI

สมาคม THAI SUBCON ได้เข้าพบ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI

06 December 2023
อ่านต่อ
เริ่มขึ้นแล้ว Manufacturing Indonesia 2023 ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2566 ณ Jakarta International Expo ประเทศอินโดนีเซีย

เริ่มขึ้นแล้ว Manufacturing Indonesia 2023 ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2566 ณ Jakarta International Expo ประเทศอินโดนีเซีย

06 December 2023
อ่านต่อ
งานสัมมนาฟังแนวความคิดและสำรวจโอกาสทางธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น-ไทย สู่สังคมไร้คาร์บอน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

งานสัมมนาฟังแนวความคิดและสำรวจโอกาสทางธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น-ไทย สู่สังคมไร้คาร์บอน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

27 November 2023
อ่านต่อ
งานสัมมนา IPSEN VACUUM & ATMOSPHERE FURNACE จัดโดยสมาคมไทยซับคอน และบริษัท Prolific Heating International Co.,Ltd.

งานสัมมนา IPSEN VACUUM & ATMOSPHERE FURNACE จัดโดยสมาคมไทยซับคอน และบริษัท Prolific Heating International Co.,Ltd.

23 November 2023
อ่านต่อ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรม”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรม”

22 November 2023
อ่านต่อ
เริ่มขึ้นแล้วกับงานแสดงสินค้า METALEX 2023 ที่จัดระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 98-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  เวลา 10.00 – 18.00 น.

เริ่มขึ้นแล้วกับงานแสดงสินค้า METALEX 2023 ที่จัดระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 98-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  เวลา 10.00 – 18.00 น.

22 November 2023
อ่านต่อ