ร่วมแสดงความยินดี ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการทหาร ได้จัดพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา  ครบรอบปีที่ 33 ประจำปี 2566

27 December 2023

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการทหาร
ได้จัดพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 33 ประจำปี 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2566
ณ พระตำนักชินวรสิริวัฒน์ วัดชินวรารามวรวิหาร จังหวัดปทุมธานี

ประธานพิธีเปิดงาน
พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ร่วมแสดงความยินดี
พลเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการทหาร

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
นางสาวเสาวคนธ์  ภุมมาลี คณะกรรมการสมาคมฯ
ได้เข้าพิธีสงฆ์พร้อมร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

   สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีและขออวยพรให้ผลแห่งบุญกุศล ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานสร้างความมั่นคงแก่ประเทศไทยสืบต่อไป

ติดตามข่าวสารสมาคมฯ ได้ที่
Facebook : Thaisubconassociation