ประเภทอุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนยาง

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อลูมิเนียม

อลูมิเนียม

บริษัท เอเชีย เมททัล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด