กิจกรรม SUBCON​ Thailand Roadshow 2024

กิจกรรม SUBCON​ Thailand Roadshow 2024

05 April 2024
Read More
กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Boi จัดกิจกรรม “MG & 1st Tier Vendors Sourcing Day “ รับฟังนโยบายจัดซื้อและการจับคู่ธุรกิจ

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Boi จัดกิจกรรม “MG & 1st Tier Vendors Sourcing Day “ รับฟังนโยบายจัดซื้อและการจับคู่ธุรกิจ

03 April 2024
Read More
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ชมงาน Taiwan International Machine Tool Show (TMTS) 2024

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ชมงาน Taiwan International Machine Tool Show (TMTS) 2024

27 March 2024
Read More
Business Trip in Taiwan Taiwan International Machine Tool Show (TMTS) 2024

Business Trip in Taiwan Taiwan International Machine Tool Show (TMTS) 2024

26 March 2024
Read More
ประกาศ !! หมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งของเรามาแล้ว! พร้อมที่จะเป็นคณะกรรมการที่จะทำงานผลักดัน และพัฒนาขับเคลื่อนสมาคมฯ

ประกาศ !! หมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งของเรามาแล้ว! พร้อมที่จะเป็นคณะกรรมการที่จะทำงานผลักดัน และพัฒนาขับเคลื่อนสมาคมฯ

26 March 2024
Read More
จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมอบรมหลักสูตรต้นทุนและการบริหารต้นทุน สำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ

จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมอบรมหลักสูตรต้นทุนและการบริหารต้นทุน สำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ

16 March 2024
Read More
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรต้นทุนและการบริหารต้นทุนสำหรับผู้บริหารผู้ประกอบการ วันที่ 15-16 มีนาคม 2567

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรต้นทุนและการบริหารต้นทุนสำหรับผู้บริหารผู้ประกอบการ วันที่ 15-16 มีนาคม 2567

15 March 2024
Read More
ITAP ร่วมกับ THAI SUBCON จัดสัมมนาออนไลน์ ให้สมาชิกได้รับฟังข้อมูลโครงการ ERP และร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ  "การยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย ERP และ Thailand i4.0 Index"

ITAP ร่วมกับ THAI SUBCON จัดสัมมนาออนไลน์ ให้สมาชิกได้รับฟังข้อมูลโครงการ ERP และร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ  "การยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย ERP และ Thailand i4.0 Index"

08 March 2024
Read More
กิจกรรมพัฒนาการเชื่องโยงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 43

กิจกรรมพัฒนาการเชื่องโยงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 43

07 March 2024
Read More
กิจกรรมพัฒนาการเชื่องโยงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 42

กิจกรรมพัฒนาการเชื่องโยงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 42

07 March 2024
Read More
บีโอไอ สมาคมไทยซับคอน และอินฟอร์มา มาร์เก็ต ร่วมประชุมเตรียมจัดงานแสดงสินค้า    Subcon Thailand 2024 (ครั้งที่18)

บีโอไอ สมาคมไทยซับคอน และอินฟอร์มา มาร์เก็ต ร่วมประชุมเตรียมจัดงานแสดงสินค้า    Subcon Thailand 2024 (ครั้งที่18)

01 March 2024
Read More
ระชุมสัญจรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ บริษัทเกรียงไกร สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

ระชุมสัญจรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ บริษัทเกรียงไกร สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

28 February 2024
Read More