ร่วมแสดงความยินดี ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการทหาร ได้จัดพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา  ครบรอบปีที่ 33 ประจำปี 2566

ร่วมแสดงความยินดี ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการทหาร ได้จัดพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา  ครบรอบปีที่ 33 ประจำปี 2566

27 December 2023
Read More
วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้ร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือในประเด็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้ร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือในประเด็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

20 December 2023
Read More
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 น.ท.ดิศฐ์ภณ มาภัธ  และ ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่สมาคมฯ ที่สำนักงานสมาคมฯ

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 น.ท.ดิศฐ์ภณ มาภัธ  และ ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่สมาคมฯ ที่สำนักงานสมาคมฯ

19 December 2023
Read More
International Engineering Sourcing Show 2024 (IESS) At Codissia trade fair complex , Coimbatore , India

International Engineering Sourcing Show 2024 (IESS) At Codissia trade fair complex , Coimbatore , India

14 December 2023
Read More
งานเสวนา ในหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจประเทศไทย 2567”

งานเสวนา ในหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจประเทศไทย 2567”

13 December 2023
Read More
ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมอบรม พร้อมกิจกรรม Workshop การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมอบรม พร้อมกิจกรรม Workshop การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

07 December 2023
Read More
สมาคม THAI SUBCON ได้เข้าพบ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI

สมาคม THAI SUBCON ได้เข้าพบ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI

06 December 2023
Read More
Manufacturing Indonesia 2023 Date 6-9 December 2023 At Jakarta International Expo , Indonesia

Manufacturing Indonesia 2023 Date 6-9 December 2023 At Jakarta International Expo , Indonesia

06 December 2023
Read More
Tokyo-Thailand the Business Connecting 2023 : CARBON NEUTRALITY Date 27 Nov 2023 At Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

Tokyo-Thailand the Business Connecting 2023 : CARBON NEUTRALITY Date 27 Nov 2023 At Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

27 November 2023
Read More
Seminar : IPSEN VACUUM & ATMOSPHERE FURNACE By Thai Subcon and Prolific Heating International Co.,Ltd.

Seminar : IPSEN VACUUM & ATMOSPHERE FURNACE By Thai Subcon and Prolific Heating International Co.,Ltd.

23 November 2023
Read More
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรม”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรม”

22 November 2023
Read More
METALEX 2023 Date 22-25 November 2023 at Hall 98-104 Bitec  Time 10.00 – 18.00 น.

METALEX 2023 Date 22-25 November 2023 at Hall 98-104 Bitec  Time 10.00 – 18.00 น.

22 November 2023
Read More