วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 น.ท.ดิศฐ์ภณ มาภัธ  และ ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่สมาคมฯ ที่สำนักงานสมาคมฯ

19 December 2023

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566

เวลา 14.00 น. 
ทาง น.ท.ดิศฐ์ภณ มาภัธ 
ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ ผอ.ฝ่ายวิศวกรรมดัดแปลงประกอบอากาศยาน 

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 
ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่สมาคมฯ ที่สำนักงานสมาคมฯ พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือถึงการสนับสนุนแผนงานที่จะดำเนินร่วมกันในปี 2567 อาทิ การพาสมาชิกสมาคมเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมของ TAI หรือพา TAI เยี่ยมชมโรงงานของสมาชิก

เวลา 15.00 น.
ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค 

ได้เดินทางเข้ามาสวัสดีปีใหม่สมาคมฯ และนายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม และได้พูดคุยถึงการเชื่อมโยงระหว่างสมาคมและ EEC Automation Park เนื่องจากศูนย์ EEC เองนั้น เป็นเสมือนศูนย์กลาง
เพื่อบริหารจัดการการพัฒนากำลังคน นวัตกรรม และการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
และระบบอัตโนมัติ ซึ่งสมาคมเองนั้นมีความต้องการที่จะผลักดันให้สมาชิกหันมาใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อยกระดับสู่โรงงานอัจฉริยะ 4.0 และการสนับสนุนบุคลากรในการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์อีกด้วย


ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ จาก THAI SUBCON ได้ที่
Facebook Fanpage : @thaisubconassociation
Line Official : @thaisubcon
Line ID: thsubcon