เริ่มขึ้นแล้ว Manufacturing Indonesia 2023 ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2566 ณ Jakarta International Expo ประเทศอินโดนีเซีย

06 December 2023

เริ่มขึ้นแล้ว Manufacturing Indonesia 2023
ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2566
ณ Jakarta International Expo ประเทศอินโดนีเซีย

   งานแสดงสินค้าการผลิต เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย ที่มีอุตสาหกรรมมากมาย ได้แก่ Machine Tool Indonesia, Tools & Hardware Indonesia, and Industrial Automation & Logistics Indonesia เป็นต้น

งานแสดงสินค้าจัดร่วมกับงานแสดงสินค้าอื่นๆ ดังนี้้
   Manufacturing Indonesia 2023
   Machine tool Indonesia 2023
   Tools & Hardware Indonesia 2023
   Industrial automation Indonesia 2023

โดยมีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานครั้งนี้ 5 บริษัท ได้แก่
1.CHS-ASIA CHEMICAL CO.,LTD.    
2.EQUITY SERVICES & SOLUTIONS CO.,LTD.    
3.PACIFIC RUBBER WORK CO.,LTD.
4.EINSTEIN INDUSTRIE TECHNIK CORORATION CO.,LTD.
5.SYSTEM STONE CO.,LTD.    

ติดตามข่าวสารสมาคมฯ ได้ที่
Facebook : Thaisubconassociation