พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรม”

22 November 2023

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566
15.30-16.00 น.
ณ ห้อง MR215 Bitec, Bangna

   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรม” 
ระหว่างสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) 

โดยมี
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส อุปนายกฝ่ายพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพสมาชิก 
คุณสมภพ เกลียวสัมพันธ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม
เป็นผู้แทนจากสมาคมไทยซับคอนในการลงนามครั้งนี้
และ
คุณชัชชัย ผลมูล รองนายกสมาคม TARA
คุณราชันท์ ฟักเมฆ กรรมการฝ่ายจัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรม
เป็นผู้แทนจากสมาคม TARA ในการลงนาม

   โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับนี้เป็นไปเพื่อการสร้างความร่วมมือในกิจกรรมที่จะทำร่วมกันในอนาคต เพื่อประโยชน์ของสมาชิกของทั้งสองสมาคม การสร้างโครงการ การเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาชีพแก่สมาชิก สมาคม TSC พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ตามสมควรและเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งสร้าง Demand/Supply Directory Digital Platform สําหรับ การเชื่อมโยงระหว่างสองสมาคม

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่
Facebook Fanpage : @thaisubconassociation