บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105533113656
  • บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด / ARMSTRONG RUBBER & CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ปั๊มประกอบกิจการการผลิตเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ทำจากยาง พลาสติก โฟม ใยยืด หรือสิ่งที่ได้มาจาก ใยยืด ฟิล์ม เส้นใย
  • ที่อยู่ : 103/3 หมู่ที่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.armstrongasia.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล