บริษัท เจ.เอ.ซี.อินดัสตรี่ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115531027078
  • บริษัท เจ.เอ.ซี.อินดัสตรี่ จำกัด / J.A.C. INDUSTRY CO.,LTD
  • สินค้าและบริการ : Vstrip ชุดตรวจโควิด ATK ,Hair Product,Supplement
  • ที่อยู่ : 200 ซ.พระราม 3 (78) ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 1010
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล