บริษัท เชพ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115544002869
  • บริษัท เชพ (ประเทศไทย) จำกัด / CHEP (THAILAND) CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ให้บริการเช่าพาเลทไม้และพลาสติกสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศ, ให้บริการเช่าลังพลาสติกหมุนเวียนพับได้เพื่อบรรจุอะไลห่รถยนต์สำหรับการจัดส่ง, ให้บริการเช่าลังพลาสติก IBC 1000 ลิตร เพื่อบรรจุวัตถุดิบที่เป็นของแห้งและของเหลว
  • ที่อยู่ : 589/161 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ห้องเลขที่ เอ ชั้น 31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  • จังหวัด :
  • ภาค :
  • เว็บไซต์ : www.chep.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : ระบบ MyCHEP ที่ลูกค้าสามารถใช้ในการควบคุมอุปกรณ์เช่าเพื่อลดการสูญหายของอุปกรณ์, การเช่าใช้ช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงจากการที่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เองทั้งหมด, ลูกค้าจะมีอุปกรณ์ทมี่พร้อมใช้ในเวลาที่ต้องการเสมอ ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์เมื่อปริมาณการผลิ
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล