บริษัท ออโตเมชั่น ฮันเตอร์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105538070947
  • บริษัท ออโตเมชั่น ฮันเตอร์ จำกัด / AUTOMATION HUNTER CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : อุปกรณ์ แปลงสัญญาณและรับ-ส่งข้อมูล, ซอร์ฟแวร์ เพื่อการเก็บบันทึกข้อมูลและควบคุมเครื่องจักร, อุปกรณ์ตรวจวัดอุตสาหกรรมแบบต่างๆ
  • ที่อยู่ : 555/100 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.autohunter.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : Could SCADA
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล