บริษัท ปัญญาวิจิตร โฮลดิ้ง จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105550117028
  • บริษัท ปัญญาวิจิตร โฮลดิ้ง จำกัด / PUNYA VIJIT HOLDING CO.,LTD
  • สินค้าและบริการ : ท่อสแตนเลสสตีล
  • ที่อยู่ : 110 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล