บริษัท มาซัค (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105546094311
  • บริษัท มาซัค (ประเทศไทย) จำกัด / MAZAK (THAILAND) CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : เครื่องจักรกล CNC
  • ที่อยู่ : 892/1 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.mazakthai.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล