บริษัท คาเลน ลูบริแค็นท์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115560018740
  • บริษัท คาเลน ลูบริแค็นท์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด / KALEN LUBRICANT TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : สเปรย์ทำความสะอาดชิ้นส่วนโลหะและระบบหล่อลื่น
  • ที่อยู่ : 72 ซ.อ่อนนุช 25 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.fukkol-lube.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล