บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555091264
  • บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด / BORTHONG INDUSTRIES TECHNOLOGY CO., LTD
  • สินค้าและบริการ : นิคมอุตสาหกรรม
  • ที่อยู่ : 22 ซ.สันติภาพ ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.jinchi-borthong.cn
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล