ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท เซราไทย จำกัด


บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

  • 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 11 ซี ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • 02-7562999

บริษัท สำราญไดคาสติ้ง จำกัด


บริษัท สหศิลป์ รีเวทอินดัสเทรียล จำกัด


บริษัทไทรอัมพ์ผ้าเบรค อุตสาหกรรม จำกัด

  • ผ้าเบรค,ผ้าคลัชต์
  • 9/11 หมู่ที่ 20 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • triumphbrake@windowslive.com
  • 02-1362471-2

บริษัท ไท้เฮงการช่างและการหล่อ (1959) จำกัด


บริษัท ยูไนเต็ดคอปเปอร์ จำกัด


บริษัท ศรีราชพฤกษ์ จำกัด