บริษัท สามัคคี 99 จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105548087656
  • บริษัท สามัคคี 99 จำกัด / SAMAKEE 99 CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ผลิตชิ้นงานโลหะขึ้นรูป ประเภท งานกลึง, CNC, งานปั๊ม, งานเชื่อม
  • ที่อยู่ : 336 ซ.นนทรี 14 แยก 12 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.samakee99.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล