บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107550000262
  • บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) / MENAM STAINLESS WIRE PUBLIC CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ลวดสแตนเลส, เพลาสแตนเลส, ลวดเชื่่่อม TIG, ลวดเชื่อม MIG, ลวดเชื่อมท่อไอเสีย, ลวดเหล็ก, เพลาเหล็ก,รางระบายน้ำสแตนเลสเกรตติ้ง, สแตนเลสเกรตติ้งสั่งตัดตามขนาดและฟลอร์เดรนระบายน้ำเกรตติ้ง
  • ที่อยู่ : 299 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.menamstainless.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : เครื่องเจียร์ละเอียด (CG) , เครื่องตรวจเช็คผิวชิ้นงาน (EDDY CURRENT) , เครื่องรีดลวดรูปทรงแบบต่าง ๆ
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล