บริษัท สหศิลป์ รีเวทอินดัสเทรียล จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105535049980
  • บริษัท สหศิลป์ รีเวทอินดัสเทรียล จำกัด / SAHASILP RIVET INDUSTRIAL CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : สลักภัณฑ์ (สกรู, น๊อต, รีเวท, ทำตามแบบ)
  • ที่อยู่ : 105 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  • จังหวัด : สมุทรสาคร
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.sahasilprv.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล