บริษัท เซราไทย จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105536084789
  • บริษัท เซราไทย จำกัด / CERATHAI CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : เม็ดมีด กลึง กัด ตัด ไส, เครื่อง CNC, 3D printer, Boi Cleaner
  • ที่อยู่ : 580 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.cerathai.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล