ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท อัลพันช์ ฟาร์อีสท์ จำกัด


บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

  • 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 11 ซี ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • 02-7562999

บริษัท สหศิลป์ รีเวทอินดัสเทรียล จำกัด


บริษัท คาเลน ลูบริแค็นท์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


บริษัท เอ็น วาย เอส ไดแคสติ้ง จำกัด


บริษัท เจ.เอ.ซี.อินดัสตรี่ จำกัด


บริษัท ปัญญาวิจิตร โฮลดิ้ง จำกัด

  • ท่อสแตนเลสสตีล
  • 110 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
  • vpr12@vprangsee.com
  • 02-7080133