บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107548000153
  • บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / GLOBAL CONNECTIONS PCL.
  • สินค้าและบริการ : โพลิเมอร์ทั่วไป (เม็ดพลาสติก), เม็ดพลาสติกสำหรับเอ็นจิเนียริ่งหรือกลุ่มที่มีคุณสมบัติพิเศษ, สารเคมี, สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อใช้ในการลดความร้อนของเครื่องจักร
  • ที่อยู่ : 13/1 หมู่ 2 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.gc.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล