บริษัท อัลพันช์ ฟาร์อีสท์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115539001213
  • บริษัท อัลพันช์ ฟาร์อีสท์ จำกัด / ALPUNDCH FAREAST CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ปั้มขึ้นรูปโลหะแผ่น, ฉีดพลาสติก, ฉีดอลูมีเนียม, สกรู
  • ที่อยู่ : 1146/62-64 ชั้น 6 อาคารชุดเอกไพลิน หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.alpunchfareast.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล