บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135550002468
  • บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด / DESIGN ENGINEERING & SERVICE CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  • ที่อยู่ : 19/129 หมู่ 5 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • จังหวัด : ปทุมธานี
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.designengineering.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : Profile Grinding Machines
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล