ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท วิวัฒน์พรีซิชั่น จำกัด


บริษัท โอพี ออโตเทค จำกัด


บริษัท สำราญไดคาสติ้ง จำกัด


บริษัท โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


บริษัท ยูไนเต็ดคอปเปอร์ จำกัด


บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด

  • เข็มเหล็ก รุ่น N,F,FS,D
  • 27/5 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว-เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • kemrex@kemrex.com
  • 02-0263140

บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด