บริษัท แมนูแฟคเจอร์ โอเวอร์ฮอล ราพิด แอนด์ ออพติมอล จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105557170081
  • บริษัท แมนูแฟคเจอร์ โอเวอร์ฮอล ราพิด แอนด์ ออพติมอล จำกัด / MANUFACTURE OVERHAUL RAPID AND OPTIMAL CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกประเภท, ออกแบบ, ผลิต, ติดตั้งสายกสรผลิตทุกแขนง, สื่อกลางประสานงานด้านโรงงานระหว่างลูกค้าญี่ปุ่น, บาลานซ์, เครื่องฆ่าเชื้อ, เครื่อง Amada. ฯลฯ(Balanser, Steriliger, Amda Machine, etc.)
  • ที่อยู่ : 5/20 หมู่บ้านกลางกรุงบิสทาวน์ ซ.ศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.moro.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล