บริษัท เอ็ม ดี เอส เทคโนโลยี จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205539003185
  • บริษัท เอ็ม ดี เอส เทคโนโลยี จำกัด / MDS TECHNOLOGY CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ออกแบบ สร้างเครื่องจักร จิก แอน ฟิกเจอร๋
  • ที่อยู่ : 177/18 หมู่ 5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • ภาค : ตะวันออก
  • เว็บไซต์ : www.mds.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : CNC and CMM
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล