บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205553022761
  • บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที จำกัด / ASIA PRECISION A.T. CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง, ชิ้นส่วนยานยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์
  • ที่อยู่ : 700/331 หมู่ที่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • ภาค : ตะวันออก
  • เว็บไซต์ : www.asiaprecision.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : CNC Machining, Cold Forging, Anodizing
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล