บริษัท โอพี ออโตเทค จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205554003891
  • บริษัท โอพี ออโตเทค จำกัด / OP AUTOTECH CO.,LTD.
  • สินค้าและบริการ : ระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์,ประกอบจิ๊ก,ไฟฟ้า,ตรวจสอบจิ๊ก
  • ที่อยู่ : 10 หมู่ที่ 8 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • ภาค : ตะวันออก
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : Tooling Die,Jig Assy,CF,Inspection Jig
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล