ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนยาง

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

PLANET T AND S CO., LTD.


บริษัท สยามพาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด


บริษัท ฟูโซ่ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด


บริษัท สยามฟาสเทนเนอร์ จำกัด


บริษัท อัลพันช์ ฟาร์อีสท์ จำกัด


บริษัท วิวัฒน์พรีซิชั่น จำกัด


บริษัท อาร์.ซี.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


บริษัท สยามสกรู โบลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด


บริษัท เอส.พี. เมทัล พาร์ท จำกัด