ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนยาง

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

PLANET T AND S CO., LTD.


SIAM PARTS MANUFACTURING CO., LTD.

  • Matching part
  • 35/12 Moo 7, Soi Kingkaew 64, Kingkaew Rd., Rachathewa, Bang Phli, Samut Prakan 10540
  • info@siam-part.com
  • 0 2769 1575

FUSO INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.


SIAM FASTENER CO., LTD.


R & D MULTI ASSEMBLY CO., LTD.


ALPUNDCH FAREAST CO., LTD.


PASHO (THAILAND) CO., LTD.


R.C.TRADING & ENGINEERING CO., LTD.


SIAMSCREW BOLT MANUFACTURING CO., LTD.

  • Screw
  • 35/17 Village No. 7, Racha Thewa , Bang Phli , Samut Prakan 10540
  • info@siamscrew.com
  • 0 2769 1551

S.P. METAL PART CO., LTD.


EXTENSIVE RESEARCH POLYMERS CO., LTD.