บริษัท เอส.วาย.เค. แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115542005224
  • บริษัท เอส.วาย.เค. แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด / S.Y.K.FACTORY AND PRODUCTS CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ, งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ, งานเชื่อมประกอบ
  • ที่อยู่ : 188 หมู่ที่ 9 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • ภาค : ตะวันออก
  • เว็บไซต์ : www.sykfactory.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล