บริษัท อี.เอส.สยาม อินเตอร์เทค จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205558002113
  • บริษัท อี.เอส.สยาม อินเตอร์เทค จำกัด / E.S.SIAM INTERTECH CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ผลิตแม่พิมพ์โลหะ, บริการงานตัดเลเซอร์ CNC Wire Cut Press, งานประกอบ
  • ที่อยู่ : 201/16 หมู่ 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • ภาค : ตะวันออก
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล