ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนยาง

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส์ จำกัด

  • ผลิตชิ้นส่วนยาง
  • 18 ซ.รามคำแหง (บ้านเรา) 30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  • pimolphanp@thai-nihonseals.com
  • 0 3848 0102-3

บริษัท พงศ์พารา รับเบอร์ จำกัด


บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลรับเบอร์พาทส์ จำกัด


บริษัท พลาสโตเมอร์ เทคโนโลยี จำกัด


บริษัท เอราวัณรับเบอร์ จำกัด


บริษัท มาซัค (ประเทศไทย) จำกัด