บริษัท ซิสเท็มคอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105545088481
  • บริษัท ซิสเท็มคอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด / SYSTEM COMPONENT (THAILAND) CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ผู้ผลิตยางขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
  • ที่อยู่ : 48/9 หมู่ 11 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
  • จังหวัด : ปทุมธานี
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.s-cot.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล