บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000072
  • บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) / ABATEK (ASIA) PLC.
  • สินค้าและบริการ : ผลิตชิ้นส่วนยางขึ้นรูป, ปุ่มกดซิลิโคน, คอนเนคเตอร์, เทอร์มอลแพค, การประกอบและปุ่มสั่งการต่างๆ สำหรับธุรกิจยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
  • ที่อยู่ : 946 หมู่ 4 ถ.นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.abatek.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล