บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115534001711
  • บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด / EXTENSIVE RESEARCH POLYMERS CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ชิ้นส่วนยางสำหรับทุกอุตสาหกรรม
  • ที่อยู่ : 26 หมู่ที่ 4 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • ภาค : ตะวันออก
  • เว็บไซต์ : www.erppolymers.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล