บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105556162441
  • บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด / TECHNIC INDUSTRY CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ชิ้นส่วนยางอัดและฉีดขึ้นรูป, ชิ้นส่วนงานฉีดพลาสติก, ชิ้นส่วนงานยางและพลาสติกรีดขึ้นรูปท่อ และโปรไฟล์
  • ที่อยู่ : 38 ซ.เอกชัย 55 ถ.เอกชัย แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
  • จังหวัด : กทม
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.technic.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : Laser marking on Extrusion product
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล