ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนยาง

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท วิวัฒน์พรีซิชั่น จำกัด


บริษัท นิฮอน แม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด


บริษัท พงศ์พารา รับเบอร์ จำกัด


บริษัท ทีเคซี โปรเกรส จำกัด


บริษัท ซี จี เอ จำกัด


บริษัท ซีไอซี เมทอล อินดัสตรี จำกัด


บริษัท มิติเท็กซ์ จำกัด

  • งานกลึง
  • 41/4, 41/5 หมู่ 4 ถ.ปทุมธานี-เสนา ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
  • customersupport@mititex.com
  • 0 2147 2538-40