ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนยาง

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท วิวัฒน์พรีซิชั่น จำกัด


บริษัท พี แอนด์ ที เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด


บริษัท ฟิวเจอร์ แพค จำกัด


บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


บริษัท มาย อินดัสเตรียล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


บริษัท ซี จี เอ จำกัด


บริษัท มาซัค (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท เชี่ยวชาญอินดัสทรี (1989) จำกัด