บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205536004440
  • บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ จำกัด / THAICUBIC TECHNOLOGY CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : พ่นสี, เคลือบลาย, ฉีดขึ้นรูปพลาสติก
  • ที่อยู่ : 85/30 หมู่ 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
  • จังหวัด :
  • ภาค :
  • เว็บไซต์ : www.cubic.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : Hybrid Drying Oven for fast Drying
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล