บริษัท พี แอนด์ ที เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0145546001622
  • บริษัท พี แอนด์ ที เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด / P&T ENGINEERING PART CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : งานสั่งทำตามแบบที่ลูกค้ากำหนดพร้อมออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ที่อยู่ : 100/13 หมู่ที่ 7 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  • จังหวัด : อยุธยา
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.pandt-eng.com
  • Facebook : www.facebook.com/PandT2020
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : CNC Auto lathe, CNC Lathe, Machining center etc.
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล