บริษัท ซี จี เอ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105546003323
  • บริษัท ซี จี เอ จำกัด / C G A CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ถุงพลาสติก เสื้อกันฝน, โฟมกันกระแทก, ยางกันสะเทือน
  • ที่อยู่ : 1213/298 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.cga.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : Thailand Trus Mark, Best Billion Business Award, DB TOP Awards
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล