ขอเชิญสมาชิกสมาคม Thai Subcon ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมประชุมระดมสมอง

14 July 2024 - 14 July 2024
ขอเชิญสมาชิกสมาคม Thai Subcon ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมประชุมระดมสมอง

ขอเชิญสมาชิกสมาคม Thai Subcon ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสมาคมของเรา

ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจความต้องการของสมาชิก THAI SUBCON
✨สมาคม Thai Subcon ต้องการสำรวจความต้องการและความคิดเห็นของสมาชิกทุกท่าน เพื่อสามารถพัฒนาการบริการและกิจกรรมต่างๆ 
ให้ตอบสนองความต้องการของทุกท่าน ซึ่งคำตอบของท่านคือข้อมูลสำคัญในการระดมสมอง เพื่อสร้างกิจกรรม สร้างงาน สร้างตลาด ให้ส่งผลลัพธ์เป็นประโยชน์สูงสุดต่อท่านและเพื่อนๆ สมาชิก THAI SUBCON

แสดงความคิดเห็นกันได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHP5hKcQWHNn6JQySWz-IJiA6nNfzHby0SSzWfabtcapEhZA/viewform?usp=sf_link

ด้วยสมาคมฯ จะจัดกิจกรรมระดมสมองขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมาคมฯ ในอนาคต

โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 67 เวลา 08.30 - 18.30 น. ณ The Banquet Hall at Nathong

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดในการพัฒนาสมาคมเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นไปด้วยกัน

สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPKG3WJ1lJWhRoGGk_LxbYDFGN7JTMpulIcJawlkaOc4612Q/viewform?usp=sf_link

เข้าร่วมกิจกรรมฟรีรายละเอียดกิจกรรม