ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนยาง

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ไอ.อี. พรีซิชั่น จำกัด


บริษัท เคไอ-อิโคเทค จำกัด


บริษัท เจ. อาร์. แอล. สยาม จำกัด