บริษัท ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105544106605
  • บริษัท ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / POOMJAI ENGINEERING CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : อุปกรณ์ติดตั้งเพื่อสนับสนุนในอุตสหกรรมการผลิต, เครื่องจักรอัตโนมัติ, ฉีดพลาสติก, โมล์ดและดาย
  • ที่อยู่ : 33/29-30 หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.poomjaith.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : ออกแบบและผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล