บริษัท เคไอ-อิโคเทค จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205556034166
  • บริษัท เคไอ-อิโคเทค จำกัด / KI-ECOTECH CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : เศษเหล็ก, เศษทองแดง, เศษสแตนเลส
  • ที่อยู่ : 700/231 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • ภาค : ตะวันออก
  • เว็บไซต์ : www.ki-groupthailand.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล